Podvojné a jednoduché účtovníctvo pre firmy


Hlavnou ideou spoločnosti Energoservis Cassovia s. r. o. je poskytovanie služieb na vysokej urovni pre našich stálych klientov ale aj pre klientov, ktorí potrebujú dočasnú pomoc pri riešení a vedení ekonomickej agendy. Náš tím to sú vynikajúci účtovníci a ekonómovia, odborne spôsobilé osoby. Vieme, že účtovník a ekonóm je veľmi dôležitá súčasť spoločnosti, pre ktorú vykonáva svoju činnosť, takže myslíme aj na prípady, keď je účtovník a ekonóm z nejakého dôvodu indisponovaný (napríklad choroba), tak že v našej spoločnosti je každý účtovník plne zastupovaný aj v takomto prípade. Dávame našim zamestnacom všetko čo potrebujú k spokojnej práci, takže keď sú spokojní zamestnanci aj ich práca je odvedená podľa očakávania. Klient má u nás pridanú hodnotu navyše.

Naši klienti v nás získavajú spoľahlivého partnera vďaka našej odbornej znalosti a bohatým skúsenostiam:

V prípade podpísania zmluvy na vykonávanie podvojného alebo jednoduchého účtovníctva pre vašu spoločnosť alebo súkromné podnikanie na obdobie minimálne dvoch rokov vám BEZPLATNE ponúkame výkon východzích aj pravideľných revízií vašich elektrických zariadení. Naviacej od nás obdržíte ešte malý darček podľa vášho výberu.

 

¤ 100 % zastupiteľnosť účtovníkov

¤ vynikajúcej komunikácie s partnermi

¤ skvelým zastupovaním klienta pred daňovým úradom

¤ zastupovaním klienta pred sociálnou poisťovňou a

    všetkými zdravotnými poisťovňami

¤ možnosťou vedenia účtovníctva ONLINE

Sme spoločnosť, ktorá sa dokáže prispôsobiť potrebám a požiadavkám našich klientov. Poskytujeme klientom komplexné služby na profesionálnej úrovni. Snažíme sa prispieť klientovy v každej oblasti, v ktorej sme schopní poradiť.

¤ Spracovanie daňového priznania dane z príjmu, spracovanie priznania dane z pridanej 
   hodnoty (DPH).

¤ Posúdenie účtovných prípadov z daňového hľadiska.

¤ Výstupy z účtovníctva v súlade s požiadavkami klienta.

¤ Vedenie mzdovej evidencie a mzdovej agendy.

¤ Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov a zdravotného poistenia pri mzdách.

¤ Spracovanie výkazov pre Štatistický úrad slovenskej republiky, Intrastat.

¤ Spracovanie účtovnej uzávierky podľa slovenských zákonov.

¤ Spracovanie interných smerníc.

¤ Elektronická archivácia účtovných dokladov.

¤ Rekonštrukcia ekonomickej agendy a účtovníctva.

¤ Vedenie účtovníctva na konci roka.

Zakladanie spoločnosti:

¤ vypracovanie kompletných dokumentov a zakladanie obchodných spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť), zastupovanie v konaniach pred registrovým súdom a živnostenským úradom.

   Zmeny v spoločnostiach:

¤ vypracovane kompletných podkladov pri zmenách v obchodných spoločnostiach (prevody obchodných podielov, resp. akcií, vzťahy medzi spoločníkmi, zmena predmetov činnosti, zmena štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania, zmena obchodého mena a sídla spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zmeny právnej formy, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti.

   Súkromie a bezpečnosť:

Naša spoločnosť sa týmto zaväzuje k čo možno najbezpečnejšiemu zachovaniu dôverných informácii zverených nám našími klientmi. Nikdy nepredáme ani neposkytneme iným Vaše osobné alebo finančné údaje. S cieľom poskytnúť Vám lepšie služby môžeme požadovať niektoré údaje za konkrétnym účelom, ktoré budú použité v rámci spoločnosti Energoservis Cassovia  spol. s r. o.