< % @ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="Sablona.aspx.vb" Inherits="Energoservis.Sablona" %> Energoservis Cassovia s.r.o.

Energoservis Cassovia - odborná prehliadka a odborná skúška, revízia, revízna správa elektroinštalácie, elektrického zariadenia a bleskozvodu

Cenníky a cenové ponuky

Cenníky a cenové ponuky na vyhotovenie revízií elektroinštalácie a elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov.
Uvedené vzorové kalkulácie a celý cenník si môžete individuálne vyskúšať a upraviť. Stačí iba zadať alebo zmeniť hodnoty vo vyfarbených bunkách „Počet kusov“, „Zľava“ a „Doprava“. Program automaticky doráta všetky medzisúčty a výslednú cenu.
Cenníky a cenové ponuky sú uvedené vo dvoch verziách. Prvá verzia je bez DPH a druhá verzia je s DPH.
Na požiadanie Vám podľa Vami predložených a zaslaných podkladov vyhotovíme individuálne kalkulácie revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu, elektrického zariadenia a elektrickej inštalácie, elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas jeho používania.
Ak mate záujem o uvedené cenníky a cenové ponuky, upravíme ich tak, aby boli s Vašimi firemnými údajmi, miestom podnikania, prípadne s inými jednotkovými cenami a mohli ste ich používať na vyhotovovanie cenových ponúk. Výslednú cenu môžte upravovať aj veľkosťou zľavy, resp. prirážky.

Cena za jeden cenník, resp. cenovú ponuku na vyhotovenie revízií elektroinštalácie a elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov je 25,00€/kus.